Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Jelölési lehetőség az UNESCO/Jikji Világemlékezet Díjra

A Koreai Köztársaság által finanszírozott elismerés célja, hogy díjazza a dokumentumörökségek megőrzésére és hozzáférhetőségének elősegítésére tett kezdeményezéseket. A pályázati felhívással kapcsolatos további információk alább olvashatók.

Szövegközi cím

Az UNESCO közzétette honlapján az UNESCO/Jikji Világemlékezet Díjra való jelölési lehetőségről szóló tájékoztatást. A Koreai Köztársaság által finanszírozott elismerés célja, hogy díjazza a dokumentumörökségek megőrzésére és hozzáférhetőségének elősegítésére tett kezdeményezéseket. A 30.000 dollárral járó díjra jelölhetők egyének, intézmények és nem kormányzati szervezetek is (önjelölésre nincs lehetőség) A kétévenként megjelenő pályázati felhívás kapcsán tagállamonként legfeljebb három felterjesztési javaslattal lehet élni. A jelölésre vonatkozó részletes információk és a dokumentáció összeállítását segítő tájékoztatás itt érhető el.

A jelölési javaslatokat az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (továbbiakban: UMNB) 2018. február 23-ig várja elektronikus úton az info@unesco.hu e-mail címen és papír alapon a 1054 Budapest, Akadémia u. 3. címre.

A jelölési dokumentáció befogadásához az alábbiak megküldését kérjük a fent megjelölt formában:

  • csatolt jelölési formanyomtatvány kitöltött formában (angol nyelven);
  • valamint a statútum 6. pontja szerinti angol nyelvű ajánlás.
Minden további, a dokumentációt kiegészítő melléklet (például publikációs lista) a felterjesztés megítélését javítja. A beérkező javaslatokat az UMNB álláspontjának megjelölésével Bizottságunk felterjeszti miniszteri szintű jóváhagyásra.