Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz
Concerto Budapest

2024. április 21. 19.30-22.00

Nagyterem

Volumenek I. bérlet

Concerto Budapest

Wagner: Tannhäuser » Nyitány
Beethoven: 3. (c-moll) zongoraverseny, op. 37
Szünet
Sosztakovics: 10. (e-moll) szimfónia, op. 93

Elisabeth Leonskaja (zongora)
Concerto Budapest
Vezényel: Keller András

A Keller Andrással és a Concerto Budapest együttesével meghitt művészbarátságot ápoló Elisabeth Leonskaja második budapesti fellépése 2024 tavaszán Beethoven c-moll zongoraversenyét fogja a program középpontjába állítani. Ez az 1803-ban bemutatott versenymű a 3. és az 5. szimfónia rokona: a hangneme a Sors-szimfóniához, illetve az Eroica „gyászindulójához” kapcsolja, s ráadásul az utóbbi szimfóniához köti az itt is, ott is dedikáltként szerepeltetett Lajos Ferdinánd porosz herceg személye is. A versenymű előtt felhangzó nyitány a Tannhäuserből való: Wagner operájának két főtémáját, a címszereplőre gyakorolt kettős vonzás zenei motívumait itt egymással összeszőve és ütköztetve találjuk. Jelentéssel felruházott motívumokban alkalmasint még gazdagabb a szünet után felhangzó Sosztakovics-szimfónia, a Tizedik, amelyben a komponista nemcsak a maga névbetűihez kapcsolt, sőt névjegynek beillő hangsort rejtett el, hanem egy, a szívének kedves hölgyre vonatkozó utalást is. Sőt, a közkeletű, habár vitatható hitelességű szerzői önvallomás szerint az 1953 decemberében bemutatott mű második tételében még Sztálin démoni portréjára is ráismerhetünk.

Rendező:

Concerto Budapest

Jegyár:

3 100, 3 900, 4 800 , 5 900 , 7 500 Ft