A felújítás története

Restaurálás és rekonstrukció

 

A Zeneakadémia 2011-es felújítása részeként megszűntek azok a szélsőséges klimatikus viszonyok, amelyek a század elején még komoly terhelést jelentettek az orgonára. A terem klimatizálása az orgona szigorú igényeinek figyelembe vételével valósult meg. A hangszer újjáépítését 2015–2018 között egy német–magyar együttműködés keretében a bonni Klais és a magyar AerisOrgona Kft. orgonaépítő cég végezte. A megmaradt alkatrészek és eredeti nyomok alapján a lehető legnagyobb hitelességgel történt mind a szerkezet technikai részének, mind pedig az orgona hangzásának kialakítása. Az eredeti tervek, rajzok, fotók és analóg hangszerek alapján újra elkészítették a fa tartószerkezetet, a teljes belső állványrendszert, a három redőnyfalat, a szélcsatornákat, több manuál szélládáit, a teljes billentyű- és regisztertraktúrát, több regisztert és a játszóasztalt. Az orgona eredeti helyét kapta vissza, az 1907-es belső elrendezésnek megfelelően. A Zeneakadémia Nagytermében nemzetközi összefogással Európa egyik legnagyobb jelentőségű, az európai örökség védelme szempontjából is kiemelkedő hangszer-rekonstrukciója zajlott, amely Magyarország büszkesége is.

Szómagyarázatok Orgonaszótárunkban találhatók.

 

 

Felújítás a főmérnök szemével

 

“A Zeneakadémia műemléki rekonstrukciója során a számtalan megoldandó feladat között a legösszetettebb kihívást talán az „orgona-kérdés” jelentette. Tudtuk, hogy a Nagyteremben a felújítás kezdetekor álló hangszer nem felel meg sem a hangversenyezés, sem az oktatás követelményeinek, és a történeti hűséget a korszerűsítés innovatív elemeivel ötvöző műemléki rehabilitáció szempontrendszerének sem. A tapasztalatok alapján sejtettük, hogy az orgonaépítés kalandja mind térben, mind időben, mind pedig pénzügyi források tekintetében meghaladja az épület-felújítás kereteit. Így aztán már a kezdetektől egy, az uniós forrásból megvalósult fejlesztést léptékében és igényességében is kiteljesítő, ugyanakkor attól független, önálló projektben gondolkodtunk.”

Lakatos Gergely, az orgona-rekonstrukció projektvezetője részletes beszámolója kiadványunkban olvasható.